Meri-Lapin radiokerho ry:n tavoitteena on lisätä radioharrastus yhdeksi varteenotettavaksi harrastusvaihtoehdoksi alueen nuorille. Tavoitteena on kouluttaa kiinnostuneista nuorista vastuullisia harrastajia, jotka tiedostavat harrastuksen moniulotteisuuden sekä yhteisöllisen merkityksen. Tavoitteena on kouluttaa nuoret selviämään maastossa poikkeusoloissa ja samalla hoitamaan viestiasemaa haasteellisissa olosuhteissa. Ensiapu- sekä alkusammutus taidot kuuluvat koulutusohjelmaan. Emme häädä pois ketään, jos harrastus aidosti kiinnostaa.


Meri-Lapin radiokerho ry:llä on toiminnassaan kolme kärkeä:
  1. Nuorisotyö
  2. Poikkeusviesti
  3. Radioharrastuksen tunnetuksi tekeminen alueella


Yhteistyössä